peunegah lam bahsa Aceh

BÈK DJAK PUBLOË2 NAN WALI DEUNGON DJAK PEUGAH AMANAH NJOË DAN AMANAH DJÉH BAK BANSA ATJÈH KEU ALAT NGON MITA ASOË-PRUËT, NEUDUËK DAN PANGKAT BAK SIPA-I. SEURTA BUËT2 DJEUHEUT LAÉN !

….//Saboh tjunto seudjarah Atjèh njang tjeudaih lagèëna nakeuh, seudjak djameun Beulanda kon sampé uroë njoë, hana meusidroë peumimpin thjik tjhik Atjèh njang na rôh djak meujeurah bak musôh. Meunan bak masa Beulanda dilèë, meunan watèë DI-TII thôn limongplôhan , dan meunantjit watèë GAM banban njoë.

Tjut Njak Dhien hana neumeunjeurah keu Beulanda, tapi djkhianat uléh ureuëng2 njang na sadjan, watèë droëneuhnjan handeuh neukalon sapeuë lé; Abu Beureuéh han neumeunjeurah watèë Iqrar Lamteh djitèkèn thôn 1957, teutapi neutren u gampông limong thôn lheuëhnjan kareuna ka djikhianat uléh ureuëng2 njang droëneuh peutjaja njan; Wali Neugara, Njang Mulia Tengku Hasan Muhammad di Tiro, hana neuwoë u nanggroë lheuëh meutèkèn MoU Helsinki thôn 2005, tapi ka DJIKHIANAT uléh ureuëng2 sadjan droë-neuh dan ka keumah djipuwoë u nanggroë lhèë thôn siteungoh lheuëhnjan, watèë droëneuhnjan handjeuët neubila droëneuh lé dan handjeuët neumarit lé dalam basa Atjèh. Keusimpôlan djih: keudjadian ateuëh Wali bak uroë 11 Oktober 2008, SABAN THAT lagèë keudjadian ateuëh Tjut Najk Dhiën thôn 1910 buet Pang laot

Djadi seudjarah sabé meu-ulang dan peurdjuangan untôk peuteuntèë nasib droë teutap meusambông, hana peungarôh peuë njang akan teudjadi ateuëh peumimpin peurdjuangan njan.

Bansa Islam Chechenia njang ka 300 thôn geulawan Rusia, dalam masa 10 thôn njoë 4 droë presiden awaknjan ka sjahid meuturôt-turôt dalam mideuën prang: Presiden Dzhokhar Dudayev, Zelimkhan Yandarbiyev, Aslan Maskhadov dan Abdul-Khalim Sudalayev. Maté saboh meugantoé saboh, namun peurdjuangan awaknjan hana meusurôt meusilangkah. Meunan keuh njang akan teudjadi di Atjèh ukeuë, Insja Allah….// ..

“Peureulèë kamoë peutrang tjit bahwa geutanjoë Atjèh Meurdéhka, khusus djih njang diluwa nanggroë, hana kepentingan sapeuë pih, soë njang akan djeuët keu gubernur, bupati atawa walikota ukeuë njoë. Awaknjan bandum sarông djaroë peundjadjah di Atjèh. Teutapi keu bansa kamoë di nanggroë akan na akibat meunjo salah piléh. Njan keuh sabab, sigohlom piléh peumimpin ukeuë, paréksa beugot. Bèk rôh sagai2 meupiléh peureuté labon Teungku Khatib njang teungoh batja khutbah! Atawa neudjak piléh keu wali nanggroë Tjina2 Akek dari Pulo Batam, njang barô padum uroë tinggai di Atjèh ka peugah droë keuturônan wali Songo, dan juë bôh droë keu “radja Atjèh” — Na’uzubillahi min zaalik.”
http://www.youtube.com/watch?v=UcvvnT4qjUQ&feature=related

Dipublikasikan pada 3 Jun 2012 : di http://www.youtube.com/watch?v=tQx4CvMgg_k